BAPH Secretariat
secretary@baph.be

Belgische Vereniging voor Volksgezondheid / Association Belge de Santé Publique vzw
Maatschappelijke zetel: Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 892.840.161

RPR: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

For correspondence only (email preferred):

BAPH c/o Sciensano – 1100 , Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel